Regulament concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  PROMOTIONALE  Crama Rotenberg

‘De Craciun, merlot primesti’

Art. 1. Organizatorul si Regulamentul oficial al campaniei

Campania Crama Rotenberg  ‘De Craciun, merlot primesti’  este organizata de SC CRAMELE ROTENBERG SRL, cu sediul social in Str. D.I.Mendeleev, Nr. 7-15, Sc. C, Ap. 54, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/16007/2007, Cod fiscal RO22311539, telefon/fax 021-3141480, responsabila atat cu derularea si functionalitatea campaniei Crama Rotenberg ‘De Craciun, merlot primesti’  cat si cu validarea castigatorilor/distributia premiilor.

 

Regulamentul Oficial este facut public in mod gratuit, fiind disponibil – in perioada desfasurarii campaniei: 19.11 .2020 –4.12. 2020 (pana la orele 00:00) – oricarei persoane interesate. Pentru acest lucru puteti face o cerere in scris catre adreasa de email: Sales@rotenberg.ro

Art. 2. Locul desfasurarii

Campania se va desfasura in perioada 19.11 .2020 –4.12. 2020 (pana la orele 00:00) exclusive pe pagina de Facebook – https://www.facebook.com/crama.rotenberg, campania fiind organizata si derulata pe teritoriul Romaniei

Art. 3. Drept de participare

(1) Pentru a putea intra in campania mentionata, persoanele care vor sa participe trebuie sa aiba, la momentul in care vor sa se inscrie, cont activ de Facebook. Campania Crama Rotenberg se adreseaza tuturor persoanelor fizice, indiferent de sex, cu domiciliul stabil in Romania si care au implinit varsta de 18 ani (pana la data inceperii campaniei).

Nu pot participa la aceasta campanie angajatii firmei organizatoare, angajatii firmelor partenere Cramele Rotenberg, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora. Nu pot participa la campanie persoane din afara tarii.

(2) Participarea la aceasta campanie implica cunoasterea deplina si acceptarea neechivoca a termenilor acestui regulament.

Art. 4. Mecanismul de participare

Mecanismul campaniei consta in publicarea pe Facebook – de catre CRAMA ROTENBERG – a unei postari de concurs la care participantii trebuie sa raspunda, in sectiunea Comentarii. Postarea de concurs va fi publicata pe data de 19.11 .2020

Comentariul publicat de participanti pentru inscrierea in concurs trebuie sa raspunda cerintelor mentionate in postarea de concurs si, anume, sa cuprinda un slogan, vers, rima, epigram, care sa contina cel putin unul din aceste grupuri de cuvinte: #CramaRotenberg ; #MerlotRotenberg, #Craciun # Cadou  publicate printr-un comentariu in cadrul postarii de concurs publicate pe pagina de Facebook Crama Rotenberg, incepand cu data de 19.11.2020 – https://www.facebook.com/crama.rotenberg/.

Pentru a putea participa la prezenta campanie, desfasurata pe pagina de Facebook Crama Rotenberg, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– Textul sa fie postat printr-un comentariu la postarea de concurs.

– Participantii sa respecte mentiunile din disclaimer: ca au luat la cunostinta termenii si conditiile campaniei pe Facebook Crama Rotenberg

Art.4.1. Durata Campaniei

Participantii se pot inscrie in campanie in zilele cuprinse in perioada 19.11 .2020 –4.12. 2020 Participantii au dreptul la mai multe inscrieri/ comentarii pe perioada campaniei, insa un participant poate castiga o singura data pe toata perioada campaniei, iar toate celelalte postari – comentarii – ale participantului in cauza, ce survin dupa data castigarii premiului, pot fi publicate pe pagina de Facebook Crama Rotenberg, insa nu vor fi luate in considerare pentru acordarea unui alt premiu.

In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre Organizator, rezulta ca procesul de participare a fost fraudat (participantii s-au inscris cu mai multe conturi de Facebook sau cei care s-au inscris sunt firme/organizatii/ branduri), Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage participantilor premiile obtinute ca rezultat al activitatii lor si/sau sa restrictionize participarea la campania Facebook Crama Rotenberg pana la incheierea acesteia.

Art 4.2. Mecanismul de desemnare a castigatorilor

Organizatorul va selecta 10 comentarii castigatoare pentru postarea de concurs.  Alegerea se va face aleatoriu, prin tragere la sorti,  moment ce va fi transmis live pe pagina de Facebook.

Validarea castigatorilor:

Dupa desemnarea castigatorilor, Organizatorul ii va verifica si valida. Castigatorii vor fi alesi din cadrul participantilor care au respectat mecanismul inscrierii de la Art.4

– Numele castigatorilor vor fi anuntate printr-un comentariu la postarea de concurs pe pagina de Facebook Crama Rotenberg, in data de 05.12.2020

– Pentru validare, castigatorul va fi contactat de Organizator prin intermediul platformei de socializare Facebook. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat, si nu raspunde mesajului trimis de Organizator in termen de 3 zile lucratoare, premiul sau va fi redistribuit.

Art. 5. Valoarea premiilor si modalitatea de acordare a acestora

In cadrul campaniei vor fi acordate 10  premii. Premiul consta in 6 sticle de vin Rosu- Menestrel. Valoarea unei sticle de vin este de 42 de lei.( Pret de lista fara discount) Valoarea totala a unui premiu este de 252 de lei. Valoarea totala a tuturor celor 10 premii este de 2520  lei.

– Premiul nu poate fi schimbat cu valoarea sa in bani.

Art. 6. Litigii

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente.

Art. 7. Diverse

Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. CRAMELE ROTENBERG S.R.L., sa fie prelucrate si utilizate de acestia (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre S.C. CRAMELE ROTENBERG S.R.L., trimiterea catre Participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.

Castigatorului i se va face public doar numele de Facebook, pe pagina dedicata Facebook Crama Rotenberg.

Prin inscrierea la campania Crama Rotenberg ‘De Craciun, merlot primesti’ , participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din campanie comentariile utilizatorilor care s-au inscris in campanie, dar care nu corespund tuturor criteriilor de inscriere.

Tuturor participantilor la campanie le sunt garantate drepturile de care beneficiaza in conformitate cu Legea 677/2001. Participantii isi pot exercita aceste drepturi trimitand o cerere scrisa, datata si semnata pe adresa Operatorului.

Operatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia operatorilor de marketing direct ai CRAMELE ROTENBERG in calitate de imputerniciti ai Operatorului.

Datele cu caracter personal sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

Art. 8. Drepturile de autor                                                       

Participantii isi asuma raspunderea in ceea ce priveste drepturile de autor asupra comentarilor pe care le inscriu in campanie.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a descalifica orice participant ce incearca sa obtina foloase de pe urma unor imagini sau texte ce nu le apartin sau pentru care nu au acceptul de utilizare a proprietarilor de drept.

Inscrierea in campanie implica acordul ca textul publicat sa poata fi expuse si utilizate de catre Crama Rotenberg, cu mentionarea numelui autorului.

Art. 9. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI

(1) Campania poate inceta inainte de termen, numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua campania sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului.

Art. 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

  • in format electronic, pe site-ul www.rotenberg.ro pe pagina Facebook Crama Rotenberg, la sectiunea “Notes”/ “Note”
  • in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Str. D.I.Mendeleev, Nr.7-15, Sc.C, Ap.54, Sector 1, Bucuresti, Romania.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor pe pagina Facebook Crama Rotenberg (https://www.facebook.com/crama.rotenberg/), aflat pe site-ul www.facebook.com. Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare numai dupa publicarea online.

Regulamentul campaniei este intocmit in conformitate cu legile din Romania.

In cazul nerespectarii prezentului regulament / a campaniei, premiile castigate nu se vor acorda.

A se lua in considerare faptul ca Facebook nu sustine, nu sponsorizeaza, nu administreaza si nu se asociaza cu aceasta campanie.

Art.11. CONTACT

Pentru mai multe informatii referitoare la campanie va rugam sa ne scrieti la sales@rotenberg.ro

 

Add Comment

Comment
Name
E-mail
Website